Aanmelden voor De Corona Check app

Met De Corona Check kunt u dagelijks gegevens over uw gezondheid bijhouden. Of u kortademig bent of verkouden voelt. Of u koorts en/of keelpijn heeft. En of u moet hoesten of last heeft van reuk- en smaakverlies. De app zal in lijn met het landelijk beleid bij klachten het advies geven u te laten testen. Ook kunt u een verzoek doen om telefonisch contact met het medisch team achter de app. Zij zullen dan binnen 48 uur contact met u proberen op te nemen.

Let op!   Heeft u dringend zorg nodig, ook als u de app gebruikt? Onderneem dan zelf actie en neem contact op met uw huisarts of bel bij spoed 112. Bedenk ook dat uw klachten door iets anders dan het coronavirus kunnen worden veroorzaakt.

Voorwaarden voor gebruik van De Corona Check

1. U heeft een smartphone of tablet met Android versie 7 of hoger, of Apple versie iOS 12 of hoger.

2. U bent in het bezit van een koortsthermometer.

3. U bent 18 jaar of ouder.