Aanmelden voor De Corona Check app

Met De Corona Check kunt u eenvoudig dagelijks gezondheidsgegevens doorgeven. Bijvoorbeeld of u kortademig bent en wat uw temperatuur is. Een medisch team beoordeelt uw gegevens. Indien nodig neemt het team binnen 24 uur telefonisch contact met u op.

Let op!   Heeft u dringend zorg nodig, ook als u de app gebruikt? Onderneem dan zelf actie en neem contact op met uw huisarts of bel bij spoed 112. Bedenk ook dat uw klachten door iets anders dan het coronavirus kunnen worden veroorzaakt.

Voorwaarden voor gebruik van De Corona Check

1. U heeft een smartphone of tablet met Android versie 7 of hoger, of Apple versie iOS 12 of hoger.

2. U bent in het bezit van een koortsthermometer.

3. U bent 18 jaar of ouder.