Voor vragen of hulp bij aanmelden

Als u contact met ons wilt, kunt u ons bereiken op support@luscii.com. Onze helpdesk zal uw vraag dan in behandeling nemen en zo goed mogelijk beantwoorden. 

Informatie voor pers

We vinden het belangrijk om goed bereikbaar te zijn voor media. Bij vragen, verzoeken voor interviews of cijfermateriaal, kunt u contact opnemen met OLVG en Luscii. Voor technische vragen kunt u contact opnemen met Luscii, via pers@luscii.com. Heeft u vragen over de medische aspecten van De Corona Check? Neem dan contact op met OLVG via persvoorlichting@olvg.nl.

Supporter worden

Als u De Corona Check als organisatie onder uw achterban bekend wilt maken, laat ons dat dan weten op supporters@decoronacheck.nl. Wij sturen u dan meer informatie toe.

Responsible disclosure

OLVG en Luscii doen er alles aan om de app De Corona Check check zo veilig mogelijk te maken en de persoonlijke gegevens die u invoert te beschermen. Ontdekt u desondanks iets dat mogelijk onvoldoende veilig is? Laat het ons weten, zodat wij zo nodig direct maatregelen kunnen treffen. Zo werken we samen aan de best mogelijke veiligheid. 

Wij vragen u:

  • Uw bevindingen te mailen naar disclosure@luscii.com. Versleutel uw bevindingen om te voorkomen dat de informatie in verkeerde handen valt.
  • Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aan te passen.
  • Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen.
  • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden.
  • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Wat wij beloven:

  • Wij reageren uiterlijk binnen 3 dagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.
  • Als u zich aan bovenstaande voorwaarden heeft gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen u ondernemen betreffende de melding.
  • Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk.
  • Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem.
  • In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker.Wij streven er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.