Frequently Asked Questions

 

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Below you find the heads: Medical, Generally, Privacy and Security, Technical.

Medical

Welke vragen krijg ik in de app?

U krijgt vragen over de volgende symptomen: keelpijn, neusverkoudheid, kortademigheid, temperatuur (koorts), hoesten en reuk- en smaakverlies. Ook kunt u een verzoek tot terugbellen doen.

Wie beoordeelt de ingestuurde gezondheidsgegevens?

De gegevens die u instuurt via de app worden beoordeeld door een team van gezondheidsmedewerkers onder supervisie van medisch specialisten.

Wat moet ik doen als mijn gezondheid verslechtert? Hoe kan ik dit aangeven?

Als uw gezondheidssituatie gedurende de dag verandert, kunt u opnieuw gegevens invoeren. Doe dit door op de knop ‘extra’ te drukken. U kunt dan opnieuw uw antwoord(en) invoeren en verzenden. Heeft u dringend zorg nodig? Onderneem dan zelf actie en bel zo nodig de huisarts of huisartsenpost of bij spoed 112.

Hoef ik niet meer naar de huisarts als ik De Corona Check gebruik?

De Corona Check is een aanvulling op de gewone zorg. Dus overleg met de eigen huisarts is en blijft altijd mogelijk. Neem hiervoor telefonisch contact op met uw huisarts. De app vraagt alleen naar symptomen die kunnen duiden op corona en het medisch team heeft geen inzicht in uw patiëntendossier.

Hoe snel krijg ik reactie?

Het medisch team van De Corona Check beoordeelt de antwoorden die u geeft in de app. Als er een medische reden is om contact met u op te nemen, gebeurt dat binnen 24 uur (telefonisch of via een bericht in de app). Is er geen medische noodzaak om contact op te nemen, dan ontvangt u binnen 48 uur van ons een bericht. Als de app op basis van uw antwoorden uw risico laag inschat, ontvangt u mogelijk een automatisch gegenereerd bericht.

Van welk ziekenhuis krijg ik een reactie?

Alle gegevens worden centraal verwerkt op basis van het beleid en protocollen die zijn vastgesteld door een ‘medical board’. In de medical board zitten longartsen van elk ziekenhuis dat meedoet in De Corona Check. Als er contact nodig is, wordt u gebeld door een medisch team in het ziekenhuis van uw regio. Dat zal altijd gaan om OLVG of een van de zes partnerziekenhuizen van De Corona Check. De ziekenhuizen hanteren de regionale protocollen voor doorverwijzing.

Kun je als patiënt het medisch team van De Corona Check ook zelf bellen?

Nee, wel is het mogelijk om via de app een terugbelverzoek te plaatsen. Zorgverleners nemen dan binnen 48 uur telefonisch contact met u op. Dit is niet bedoeld voor spoedgevallen. Heeft u dringend zorg nodig? Onderneem dan zelf actie en neem contact op met uw huisarts of bij spoed 112.

Symptomen kunnen per persoon verschillen. Is het dan wel veilig om met een app te werken?

De Corona Check helpt mensen bij het bewaken van de ontwikkeling van hun klachten en sluit aan op de richtlijnen van het RIVM. Het begeleiden van grote groepen burgers met gezondheidsklachten is nieuw. De app is speciaal gemaakt voor deze crisissituatie als aanvulling op de bestaande zorg. Niet als vervanging van de gewone zorg. Het medisch team heeft alleen inzicht in de gegevens die u deelt via de app en niet in uw medisch dossier. Deelnemers met laag risico ontvangen automatisch gegenereerde berichten op basis van ons protocol. Heeft u dringend zorg nodig? Onderneem dan zelf actie en bel zo nodig de huisarts of huisartsenpost of bij spoed 112.

De app meet geen besmettingen met het coronavirus, maar symptomen. Hoe gaat De Corona Check om met mensen die iets anders blijken te hebben?

Die verwijzen we zo nodig naar de huisarts of de huisartsenpost of waar nodig naar de andere reguliere zorglijnen die hiervoor in een regio van toepassing zijn.

Wat doet het medisch team als er reden is voor contact? Wat kan ik verwachten van de hulp van zorgverleners op afstand?

Het medisch team geeft gebruikers van de app advies over hun situatie op basis van de ingestuurde medische gegevens. Let wel, het medisch team heeft geen inzage in uw medisch dossier maar alleen in de gegevens die u deelt via de app. Als er een medische indicatie is, zorgen we binnen 24 uur dat er telefonisch overleg is met u en wordt zo nodig aanvullend actie ondernomen.

Heeft u dringend zorg nodig, dan moet u zelf actie ondernemen langs de normale weg. Bel zo nodig de huisarts of huisartsenpost of bij spoed 112.

Hoe lang moet ik de app gebruiken?

Wij vragen u de app te blijven gebruiken tot u van ons een bericht krijgt dat u kunt stoppen. In de praktijk zal dat zijn als de metingen aangeven dat de klachten, in het bijzonder het hoesten, ten minste één dag over zijn. 

Word ik zo nodig sneller opgenomen in het ziekenhuis als ik de app gebruik?

Nee, wel zal de specialist uit het medisch team in bepaalde gevallen een coördinerende rol kunnen vervullen bij het zo nodig inzetten van diagnostiek (bijvoorbeeld een CT-scan) en het verwijzen naar een afspraak bij een arts bij u in de buurt.

Moet ik elke dag gegevens invullen?

Ja, wij vragen gebruikers van De Corona Check om dagelijks gegevens te verzenden zolang ze klachten hebben. We sturen hiervoor elke dag een herinneringsmail.

In de app beantwoord ik standaardvragen over hoesten, koorts, verkoudheid, keelpijn, kortademigheid en geur-en smaakverlies. Wat kan ik verder doorgeven in de app?

Mogelijk wordt deze lijst op termijn uitgebreid of ingekort als de richtlijnen van het RIVM daarom vragen. Ook kunt u een contactverzoek doen.

Ik heb geen koortsthermometer, kan ik me aanmelden voor de app?

Zonder thermometer kunt u helaas niet gebruikmaken van de app.

Generally

Wat is De Corona Check?

De Corona Check is een instrument om symptomen van corona te monitoren. OLVG biedt samen met zes partnerziekenhuizen een applicatie aan waarin u gegevens over uw gezondheid kunt registreren. U kunt bijvoorbeeld aangeven wat uw temperatuur is, of u last heeft van verkoudheidsklachten, een zere keel of dat u hoest. Deze gegevens worden door de zorgverleners van een medisch team verwerkt en beoordeeld. Wanneer dat nodig is, zal een zorgverlener van het ziekenhuis in uw regio contact met u opnemen. Ook kunt u via de app een contactverzoek doen. De app en de zorgverlening die daarbij hoort noemen wij De Corona Check. De app die wij gebruiken is géén tracking app.
Let op! De Corona Check ondersteunt, maar vervangt niet de gewone zorg via uw huisarts of eerste hulp. Heeft u dringend zorg nodig, ook als u De Corona Check gebruikt? Onderneem dan zelf actie. Bel zo nodig de huisarts of huisartsenpost of bij spoed 112. Bedenk ook dat uw klachten door iets anders dan het coronavirus kunnen worden veroorzaakt.

Volgt De Corona Check het landelijke beleid van het RIVM?

Ja. Het medisch team dat uw gegevens beoordeelt, volgt de landelijke richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Waarom De Corona Check?

Door de uitbraak van het coronavirus neemt de zorgvraag toe. Deze app, die is ontwikkeld in samenwerking met het Amsterdamse bedrijf Luscii, helpt hierbij. Als aanvulling op de gewone zorg. De app maakt het mogelijk om een grote groep mensen met klachten die mogelijk door corona worden veroorzaakt op afstand te volgen en te begeleiden. De Corona Check is geen vervanging van reguliere zorg of spoedhulp. Het medisch team heeft ook geen inzicht in uw patiëntendossier.

Waarom is gekozen om te werken met het bedrijf Luscii voor De Corona Check?

OLVG heeft samen met Luscii de eerste versie gelanceerd van De Corona Check. Beide organisaties zijn voorloper in de (digitale) zorg. Zij willen hun ervaring graag delen. De lijnen zijn kort, omdat het beide Amsterdamse organisaties zijn. Inmiddels werkt OLVG voor De Corona Check samen met zes partnerziekenhuizen waarbij Luscii alle zeven ziekenhuizen ondersteunt.

Wat is Luscii?

Luscii is een bedrijf dat samen met zorgorganisaties innovatieve oplossingen op het gebied van zorg op afstand ontwikkeld. Voortgekomen uit FocusCura heeft Luscii 15 jaar ervaring in de Nederlandse zorg. Luscii wordt in bijna de helft van de Nederlandse ziekenhuizen gebruikt voor de ondersteuning van patiënten met aandoeningen zoals de longziekte COPD, hartfalen en zwangerschapshypertensie. De Luscii app wordt ook gebruikt in het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Denemarken.

Wat is de taak van Luscii ten aanzien van De Corona Check?

Luscii ontwikkelt, levert en beheert het technische deel van De Corona Check. Luscii is een bekende speler op het gebied van thuismetingen en de technische kennis van Luscii komt juist nu goed van pas. De Corona Check app is gebaseerd op de bestaande Luscii app. Luscii heeft als verwerker in opdracht van OLVG en de zes partnerziekenhuizen de app speciaal geconfigureerd voor De Corona Check. Alle deelnemende ziekenhuizen hebben een verwerkersovereenkomst met Luscii afgesloten.

Hoe hebben OLVG en Luscii De Corona Check zo snel kunnen maken?

Deze dienst is binnen een aantal dagen opgezet door een nauwe samenwerking tussen OLVG en Luscii. Inmiddels werken ook zes partnerziekenhuizen mee. De app van Luscii is een bestaand product dat voorzien is van een CE keurmerk als ‘medical device’. Deze app werd al voor corona in meerdere ziekenhuizen in Nederland en in Engeland gebruikt voor het bieden van zorg op afstand aan patiënten. Doordat deze basis er al lag, was het mogelijk om dit bestaande product specifiek in te richten voor het coronavirus met de medische kennis van OLVG en partnerziekenhuizen in combinatie met de richtlijnen van het RIVM. Voor meer informatie over de Luscii app die als basis is gebruikt, kunt u kijken op http://www.luscii.com.

Wat verdienen OLVG, Luscii en de partnerziekenhuizen hieraan?

Luscii en OLVG hebben de dienst opgezet als not-for-profit-initatief om te helpen in deze crisis. De partnerziekenhuizen werken op een not-for-profit basis samen met OLVG. Alle partijen doen dit dus belangeloos.

Hoe stop ik mijn account ?

U kunt uw account stopzetten door in de app naar ‘Profiel’ te gaan en te kiezen voor ‘Persoonlijke gegevens’. Onderaan die pagina ziet u de button ‘Stop mijn account’. Na stopzetten ontvangt u ook geen herinneringsberichten meer van ons.

Privacy and Security

Wat is het verschil tussen De Corona Check en een contact tracing app?

De Corona Check is een medische begeleiding app, zonder tracking functie. Mensen geven in  De Corona Check dagelijks klachten door die mogelijk door het coronavirus worden veroorzaakt. Deze gegevens worden beoordeeld door het medische team van het deelnemende ziekenhuis in uw regio. Bij een verdenking op een coronabesmetting neemt een zorgverlener contact met u op. Op afstand wordt u zo begeleid door zorgverleners in uw regio. De Corona Check houdt niet bij waar u bent. Het is dus geen ‘contact tracing app’ en uw locatie wordt niet geregistreerd. Het is een medische begeleiding app.

Houdt de app De Corona Check ook bij waar je bent?

Nee, De Corona Check houdt locaties of contacten met anderen niet bij. De enige gegevens die wij hebben over uw locatie zijn de vier cijfers van uw postcode. Zo kunnen wij u aan het medische team van het ziekenhuis in uw regio koppelen.

Hoe weet ik dat mijn gegevens die ik doorgeef niet verspreid worden?

Zoals beschreven in de gebruiksvoorwaarden en het privacystatement van De Corona Check gaan wij uiterst zorgvuldig met uw gegevens om, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Onbevoegden hebben geen toegang tot uw gegevens.

Welke gegevens krijgen de mensen van het medisch team over mij te zien?

Alleen de gegevens die u zelf invult bij het aanmelden en het gebruik van de app.

Waarom mag ik geen gebruikmaken van De Corona Check als ik jonger ben dan 18 jaar?

Om snel te kunnen starten met De Corona Check kiezen we ervoor om op dit moment alleen volwassenen gebruik te laten maken van de app. Deze keuze is ook gebaseerd op het feit dat kinderen – voor zover nu bekend is – minder risico lopen ernstig ziek te worden van het coronavirus.

Komt de informatie in mijn patiëntendossier?

Nee. Pas als u vanwege het coronavirus verdere zorg of onderzoek nodig heeft, zal de informatie ook opgenomen kunnen worden in uw patiëntendossier van uw ziekenhuis. Uw ziekenhuis beoordeelt of dat nodig is. Wel kunt u zelf vragen om een elektronisch afschrift van uw gegevens.

Wie heeft toegang tot mijn gegevens?

Het medische team van De Corona Check heeft toegang tot de ingevulde gegevens. Zij beoordelen de informatie en nemen zo nodig contact met u op. OLVG en de partnerziekenhuizen hebben met Luscii een verwerkersovereenkomst gesloten. Onbevoegden hebben geen toegang tot de gegevens.

Heeft Luscii toegang tot mijn persoonsgegevens?

Ja, Luscii heeft toegang tot alle gegevens die u invoert in de app en die binnen de app worden verwerkt. Luscii verwerkt persoonsgegevens namens OLVG en de partnerziekenhuizen. Luscii maakt het mogelijk dat u De Corona Check kunt gebruiken en dat uw gegevens bij de zorgverleners terecht komen. Ook zorgt Luscii ervoor dat u in de app uw eigen metingen kunt raadplegen. Dit doet Luscii in opdracht van OLVG en de partnerziekenhuizen.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Het medisch team achter De Corona Check app bepaalt op basis van de ingevulde meetgegevens per persoon welke verdere actie nodig is. Verder worden de geanonimiseerde (niet naar de individuele persoon herleidbare) data gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Het gaat bijvoorbeeld om onderzoek om een beeld te vormen hoe het coronavirus zich verspreidt. Ook kan het gaan over de ondersteuning van de bestrijding van het coronavirus. Dit onderzoek zal ons mogelijk ook belangrijke informatie opleveren over hoe in de toekomst om te gaan met vergelijkbare crises.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

De bewaartermijn van de gegevens is 20 jaar nadat de dienstverlening is afgerond. Deze bewaartermijn is verplicht onder de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Uiteraard kunt u altijd verzoeken om uw gegevens te verwijderen. U kunt u verzoek richten tot privacy@decoronacheck.nl.

Is mijn privacy gewaarborgd met De Corona Check?

OLVG en de partnerziekenhuizen zijn gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijken voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met De Corona Check. Zij bepalen hoe en waarom persoonsgegevens worden verwerkt. OLVG en de partnerziekenhuizen moeten zich houden aan de privacyregels en aan de strenge regels die gelden voor het verwerken van gezondheidsgegevens. Hoe OLVG en de partnerziekenhuizen omgaan met uw gegevens staat in het privacy statement van OLVG.
Luscii verwerkt uw persoonsgegevens in opdracht van OLVG en de partnerziekenhuizen. Luscii, OLVG en de partnerziekenhuizen hebben afspraken gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens en deze vastgelegd in verwerkersovereenkomsten. Op grond van de verwerkersovereenkomsten mag Luscii uw persoonsgegevens alleen in opdracht verwerken en mag zij de gegevens niet verder verwerken voor haar eigen doeleinden. Dat doet Luscii dan ook niet. Daarnaast heeft Luscii onder andere met OLVG en de partnerziekenhuizen afgesproken dat zij beveiligingsmaatregelen neemt om te voorkomen dat persoonsgegevens in verkeerde handen vallen.

Zijn mijn persoonsgegevens veilig?

OLVG en de partnerziekenhuizen hebben strenge beveiligingsmaatregelen genomen en deze ook met Luscii afgesproken. Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn en dat deze beschikbaar zijn voor u en het medisch team. Wij zorgen ervoor dat onbevoegden niet bij uw persoonsgegevens kunnen. Wij houden ons aan de strikte normen en regels die gelden voor het verwerken van persoonsgegevens in de zorg. Wij hebben onder andere de volgende beveiligingsmaatregelen genomen: 

  • Wij werken conform NEN7510;
  • Wij hanteren een strikt autorisatiebeleid voor medewerkers die toegang hebben tot de gegevens in OLVG corona check;
  • Wij houden periodieke privacy awareness trainingen en hebben een functionaris gegevensbescherming aangesteld die toeziet op privacy compliance; 
  • Gegevens in de app worden altijd over HTTPS (SSL/TLS) overgebracht; 
  • Wij gebruiken firewall beschermde servers (inclusief back-ups); 
  • Uw gegevens worden zo min mogelijk voor langere tijd lokaal op telefoons of tablets opgeslagen en gebeurt dit wel, dan worden gegevens versleuteld; 
  • De encryptie is met AES256, ook op de servers van onze cloud dienstverlener; 
  • Uw gegevens worden van lokale gegevensdragers (smartphone of tablet) gewist bij het uitloggen; 
  • Alle activiteiten worden gelogd. Wanneer daar aanleiding toe is, zullen wij activiteiten monitoren.

Worden mijn persoonsgegevens doorgegeven aan overheden en onderzoeksinstellingen?

Nee. Persoonsgegevens die worden verwerkt met De Corona Check zijn toegankelijk voor de zorgverleners van het medisch team van De Corona Check voor zover dat nodig is voor het verlenen van zorg. Zorgverleners zijn gebonden aan een beroepsgeheim. Luscii heeft toegang tot uw persoonsgegevens om De Corona Check namens OLVG en de partnerziekenhuizen technisch mogelijk te maken.
OLVG kan uw persoonsgegevens (laten) anonimiseren en geanonimiseerde data gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Geanonimiseerde data zijn gegevens die op geen enkele wijze naar een individu herleidbaar zijn – dit zijn geen persoonsgegevens meer.

Komt de informatie uit de app ook bij mijn huisarts?

Nee. Het medisch team neemt geen contact op met uw huisarts. Wel kunt u eventueel zelf uw huisarts op de hoogte brengen van de berichten die u van ons via de app krijgt. U kunt uw huisarts ook de ingevulde gegevens laten zien. Mocht aanvullend onderzoek, behandeling of opname in het ziekenhuis nodig zijn, dan deelt het ziekenhuis dit, zoals gebruikelijk, wel met uw huisarts.

Kan ik een responsible disclosure-melding doen?

OLVG en Luscii doen er alles aan om de app  De Corona Check zo veilig mogelijk te maken en de persoonlijke gegevens die u invoert te beschermen. Ontdekt u toch iets dat mogelijk onvoldoende veilig is? Laat het ons weten, zodat wij zo nodig direct maatregelen kunnen treffen. Zo werken we samen aan de best mogelijke veiligheid. We vragen u uw bevindingen aan ons door te geven via disclosure@luscii.com. Wij behandelen uw e-mail vertrouwelijk en nemen zo snel mogelijk contact met u op. De voorwaarden voor responsible disclosure vindt u hier.

Technical

Welke app moet ik installeren voor De Corona Check?

Gebruikt u Android? Installeer dan de app Luscii vanuit de Google Play Store. Gebruikt u iOS? Installeer de app Luscii vitals vanuit de Apple App Store.

Waarom kan ik de app Luscii niet vinden in de app store?

De apps van Luscii zijn alleen beschikbaar voor iOS 12 en hoger of Android 7 en hoger. Als u een oudere versie gebruikt, zal de app niet in de app store worden getoond. Dit komt doordat de app gebruikmaakt van mogelijkheden in de genoemde systemen. Op oudere versies – meestal telefoons die ouder zijn dan 2013 voor iOS en 2015/2016 voor Android – werkt onze app helaas niet. Daarnaast is de app alleen te gebruiken op smartphones of tablets, en niet op pc of laptop. Kijk voor meer informatie hierover op https://www.icreatemagazine.nl/nieuws/ios-12-ondersteuning/ voor IOS of op https://www.androidplanet.nl/nieuws/android-7-0-update-overzicht/ voor Android.

Waar kan ik terecht met technische problemen?

Voor technische problemen met de app kunt u met ons contact opnemen via support@luscii.com.

Wat gebeurt er als er te veel mensen gebruikmaken van De Corona Check?

Het kan zijn dat de app tijdelijk niet meer te gebruiken is of nieuwe deelnemers geweigerd worden. Als de dienstverlening (tijdelijk) gestopt wordt, dan ontvangt u daarover bericht.

Waarom krijg ik geen toegang tot De Corona Check?

Mogelijk bent u jonger dan 18 jaar. Of u heeft aangegeven dat u niet beschikt over een koortsthermometer of over een smartphone of tablet met internet.

Waarom kan ik niet langer gebruikmaken van de app?

Mocht onze capaciteit de hoeveelheid gebruikers niet aankunnen, dan kan het zijn dat de app tijdelijk niet meer te gebruiken is.