Over De Corona Check

‘Hoe kunnen we met hulp van technologie de reguliere zorg zo toegankelijk mogelijk houden nu het coronavirus in rap tempo op ons afkomt?’ 

Op 10 maart 2020 stelt prof. dr. Maurice van den Bosch deze vraag aan dr. ir. Daan Dohmen. Van den Bosch is bestuurder van het Amsterdamse ziekenhuis OLVG. Dohmen is oprichter van Luscii, een Amsterdams bedrijf dat een medisch gecertificeerde app heeft ontwikkeld en al tientallen ziekenhuizen helpt met medische begeleiding op afstand.

Daarna gaat het snel. Luscii maakt de bestaande Luscii app gereed voor begeleiding bij corona. OLVG richt een regiecentrum in met een medisch team dat op afstand gegevens van bezorgde mensen beoordeelt, zo nodig telefonisch contact opneemt en kan doorverwijzen naar regionale zorgverleners zoals huisarts, spoedeisende hulp of een testfaciliteit. ‘OLVG corona check’ start op 16 maart 2020. De interesse is groot. Het aantal gebruikers van de app neemt snel toe. Ziekenhuizen uit heel Nederland sluiten zich aan om samen met hun zorgpartners de dienst in hun regio te introduceren.

Lerende organisatie

De Corona Check hanteert de richtlijnen van het RIVM en past zich aan op basis van nieuwe inzichten. Long- en huisartsen uit alle aangesloten regio’s overleggen regelmatig om de app steeds beter te maken.

 

In heel Nederland beschikbaar

Inmiddels is de app in heel Nederland beschikbaar voor iedereen boven de 18. Enkele weken na de start maken ruim 130.000 mensen er gebruik van. Er zijn meer dan 15 miljoen metingen ingestuurd en duizenden gesprekken gevoerd met bezorgde mensen. De waardering van gebruikers is hoog. 

Sinds 1 juni kan iedereen met klachten zich laagdrempelig laten testen op COVID-19. De app is hierop aangepast. Ook is de app verder verfijnd. Hierdoor is er op dit moment minder begeleiding nodig vanuit de medische teams van De Corona Check. De zeven deelnemende ziekenhuizen hebben daarom besloten per 1 oktober 2020 het aantal regiecentra dat medische begeleiding biedt terug te brengen tot drie, namelijk OLVG in Amsterdam voor het westen van Nederland, het UMC Utrecht in Utrecht voor het midden van Nederland en het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen voor het oosten van het land.

Op dit moment wordt aan doorontwikkeling van De Corona Check met extra functionaliteiten voor een eventuele tweede coronagolf gewerkt.